An duine a fheiceáil, ní an siondróm

Fáilte Chuig Cumann Siondróm Down Dhún na nGall

Is eagraíocht é Cumann Shiondróm Down Dhún na nGall a bhunaigh tuismitheoirí chun tacú le baill a bhfuil Siondróm Down acu lánpháirtíocht sa phobal agus saor-rogha ina saol a bheith orthu.

Tá sé mar aidhm againn tacú lenár mbaill a bhfuil Siondróm Down orthu cuimsiú agus rogha iomlán a bheith acu ina saol.

Is féidir linn comhairle a chur ar thuismitheoirí nua agus cabhrú le teacht ar thacaíochtaí agus ar chláir forbartha.

Tuismitheoirí Nua

Má tá tú ag ceiliúradh bhreith do linbh nó ag súil lena theacht, táimid anseo chun cabhrú leat. Tá a fhios againn nach bhfuil an turas seo gan a dhúshláin uathúla agus a eispéiris nua, ach bí cinnte nach bhfuil tú i d’aonar. Ina áit sin, tá tú tar éis éirí mar chuid de phobal mór, an-chombhách agus fáilteach ó chroí.

Cabhraímid lenár mbaill scileanna sóisialta agus praiticiúla a fhorbairt

Tá idirghabháil luath agus tacaíocht leanúnach riachtanach chun ligean do do leanbh a lánacmhainneacht a uasmhéadú.

Cuid de na Seirbhísí a Sholáthraímid